สินค้าจากขยะ

สินค้าขยะรีไซเคิล

  • ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์

ในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะลันตาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเกาะตามมา โดยมีขยะใหม่หลายสิบตันต่อวัน ซึ่งมีทั้งขยะที่ย่อยสลายเองได้และไม่สามารถย่อยสลายเองได้ จึงทำให้คุณนุ๊กเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ให้เป็นสินค้าทำมือ (Handmade) โดยมีการสอนงานให้คนในพื้นที่ใกล้เคียง หรือบุคคลที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในช่วงที่เกิดโรคระบาด COVID-19 ให้มีรายได้ และมีการรับซื้อขยะจากชาวบ้านมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ช่วยลดปัญหาขยะและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขยะภายในชุมชน มีต้นทุนการผลิตต่ำ ช่วยลดปัญหาขยะที่ล้นเกาะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

  • นุ๊กบุ๊ค (Nook book) มีแรงบันดาลใจจากปัญหาขยะจากกระดาษล้นโลก แม้ว่ากระดาษจะเป็นขยะที่ย่อยสลายเองได้ แต่การบริโภคของมนุษย์ก็รวดเร็วเกินกว่าที่จะกำจัดขยะประเภทนี้ได้ทัน ซึ่งการเผาทำลายกระดาษทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศตามมา ดังนั้นการนำกระดาษมารีไซเคิลจึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาขยะจากกระดาษและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
  •  วิธีการทำ เริ่มจากการนำกระดาษที่เหลือใช้มาตัดแต่งให้ได้ขนาดที่ต้องการ ติดกาวไส้ในกระดาษและทำหน้าปกโดยการนำวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้มาตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบก็จะได้สมุดทำมือ (Handmade) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • ผักตบป้องกันบรรจุภัณฑ์ (Packaging Protection) 

ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ขยายพันธุ์ได้เร็วที่สุดชนิดหนึ่ง เมื่อมีจำนวนมากจนปกคลุมพื้นผิวน้ำจะส่งผลให้น้ำขาดออกซิเจน และกลายเป็นน้ำเน่าเสียในเวลาต่อมา เนื่องจากผักตบชวามีลักษณะเฉพาะที่แข็งแรงทนทาน คุณนุ๊กจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนการใช้เม็ดโฟมกันกระแทกได้ เพื่อลดปริมาณขยะโฟม และเป็นวัสดุทดแทนที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

  • วิธีการทำ เริ่มจากการทำความสะอาดต้นผักตบชวา จากนั้นตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปตากแดดให้แห้ง
  • ช่องทางการติดต่อ/ สถานที่ตั้ง นางสาว ชวาลา ณ พัทลุง / โทร. 062 – 8975999 ที่อยู่ 215 หมู่ 3 อ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ 81150 
  • https://www.facebook.com/nooksecofactory
Visitors: 3,020