เครื่องแกง

เครื่องแกงใต้

  • ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์

เครื่องแกงใต้ เกิดจากการที่คุณวรรณวิภา เอ้งฉ้วน มักซื้อเครื่องแกงจากตลาดเพื่อใช้ปรุงอาหารในครัวเรือน และร้านอาหาร แต่เครื่องแกงที่ซื้อมามีรสชาติไม่ถูกปากกับคนในบ้าน ตนเองจึงคิดผลิตเครื่องแกงขึ้นมาใช้เองในครัวเรือน และใช้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ซึ่งเป็นสูตรโบราณที่ใช้กันมากว่า 100 ปี และปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่ 6 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ เป็นเครื่องแกงสูตรโบราณ รสชาติอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และสะดวกง่ายต่อการปรุงอาหาร 

  • ช่องทางการติดต่อ 32 หมู่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร. 095 – 2879495
  • ปัจจุบันมีเครื่องแกงทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่                                                

1) เครื่องแกงมัสมั่น

2) เครื่องแกงเขียวหวาน

3) เครื่องแกงกะทิ/ ผัดเผ็ด

4) เครื่องแกงแพนง

Visitors: 2,460