หมอนหลอด เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

ชวนทำ หมอนหลอด เพื่อผู้ป่วยติดเตียง / เปลี่ยนขยะเป็นบุญ บุญที่ทุกคนทำได้

จิตอาสาทำหมอนจากหลอด เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

จิตอาสา ทำหมอนจากหลอดเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย คนชรา และ พระสงฆ์อาพาธ
  • [ ความตั้งใจ ]
  • บริหารจัดการขยะ (หลอดใช้แล้ว)ให้เกิดประโยชน์
  • ผลิตหมอนหลอด เพื่อแก้ปัญหาแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  • ผลิตหมอนหลอด เพื่อแก้ปัญหา ไรฝุ่นและภูมิแพ้
  • ผลิตหมอนหลอด เพื่อสุขภาพ เพื่อลดอาการปวดหลัง และเจ็บต้นคอ
  • ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ วัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ (Reuse) ได้
  • ลดปัญหาการเผาขยะพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคม
 
Visitors: 2,460