มหัศจรรย์บ่อเล

“อ่าวบ่อเล” มีที่มาจาก คำว่า “อ่าว” หมายถึง ชายหาด คำว่า “บ่อ” หมายถึง “บ่อน้ำ” คำว่า “เล” หมายถึง ทะเล เมื่อนำความหมายทั้งหมดมารวมกัน หมายถึง บ่อน้ำในทะเล อ่าวบ่อเล เป็นนามสถานที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ เนื่องจากเป็นการนำเอาสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ตั้งของชายหาดที่เกิดบ่อน้ำในทะเล ซึ่งบ่อน้ำแห่งนั้นจะเกิดขึ้นมาตอนที่น้ำแห้ง แต่ในทางกลับกันก็มีน้ำบ่อที่อยู่ในทะเลโผล่ขึ้นมาแทน แต่รสชาติของน้ำไม่เค็มแต่มีรสจืด เนื่องจากอิทธิพลภาษาไทยถิ่นจากคำว่า ทะเล ชาวบ้านถิ่นใต้เรียกเหลือเพียง คำว่า เล ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านหัวแหลมจึงเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า อ่าวบ่อเล

“บ่อเล” มหัศจรรย์บ่อน้ำจืดซึ่งผุดขึ้นบริเวณริมทะเล อ่าวที่3 บ้านหัวแหลม สุดเขตพื้นที่ปกครองของหมู่ที่1 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นบ่อ ตาน้ำตื้นๆ อยู่ 2 บ่อ มีเรื่องเล่ากันว่า “บ่อเล” แห่งนี้ มีบรรพบุรุษของ นายหาบ - นางอ๊ะ ก๊กใหญ่ หรือโต๊ะอ๊ะ (โต๊ะ แปลว่า ยาย) ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหัวแหลมมาแต่ดั้งเดิม ได้ช่วยกันขุดเพื่อเอาน้ำไปใช้ในครัวเรือน มีขนาดความกว้างประมาณ 1*1 เมตร ความลึกขนาด 1 ช่วงแขน และใช้ไม้เนื้อแข็งตอกแทนเสาเข็มสี่มุมแล้วปิดกั้นด้วยไม้กระดานเนื้อแข็งทั้งสี่ด้าน คล้ายกล่องกระดาษยกสูง เพื่อป้องกันไม่ให้หินทรายพังลงปิดบ่อน้ำ และสะดวกในการตักน้ำอาบอีกด้วย

บริเวณโดยรอบของบ่อเลจะมีสายน้ำไหลเย็นอยู่ตลอดเวลา เวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลจะท่วมปิดบ่อ รอเวลาให้น้ำทะเลลดลง น้ำในบ่อกลับมาจืดอีกครั้ง เพื่อให้เห็นบ่อน้ำจืดอย่างชัดเจน ชาวบ้านจะต้องเอาเศษไม้ ใบไม้ที่อยู่ในบ่อออกก่อนจึงจะเห็นน้ำตาผุดขึ้นจากชั้นใต้ดิน ไหลออกมาเป็นสายแทนที่น้ำทะเล เป็นน้ำที่ใสสะอาดและสามารถดื่มกินได้ โดยชาวบ้านหัวแหลมใช้ดื่มกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษนานกว่า 100 ปี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่โชคดีเดินทางไปตรงกับช่วงที่น้ำทะเลลดลง ก็จะได้แวะไปชิมน้ำจืดในบ่อน้ำที่อยู่กลางทะเลและมีเพียงแห่งเดียวในเกาะลันตา

ในอดีตชาวบ้านหัวแหลมและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อาศัยอยู่บนเกาะลันตา มีน้ำทะเลล้อมรอบ ไม่มีน้ำประปา หาแหล่งน้ำจืดไม่ได้ นอกจากน้ำฝนที่รองรับไว้ในช่วงฤดูฝน ต่อมามีชาวประมงต่างถิ่นไปพบว่า ตรงจุดดังกล่าวมีตาน้ำผุดขึ้นมาเป็นสายและมีบ่อน้ำตื้นๆ จึงทดลองดื่มกินและพบว่าเป็นน้ำจืดสนิท เย็น สะอาด หลังจากนั้นชาวประมงได้อาศัยน้ำจืดที่บ่อแห่งนี้ดื่มกินเรื่อยมา จนกระทั่งบ้านหัวแหลมมีการขุดเจาะบ่อบาดาลและซื้อน้ำถังเข้ามาในหมู่บ้าน “บ่อเล” บ่อน้ำจืดกลางทะเลจึงเหลือไว้เพียงตำนาน

หากเดินลงไปในทะเลน้ำลึกๆ ห่างจากบ่อเลประมาณ 150 เมตรจะเห็นทุ่งปะการัง  บ้านหัวแหลมมีพื้นที่ที่สามารถชมความงดงามของปะการัง โดยไม่ต้องดำน้ำลงไป เพราะในช่วงที่น้ำลงปะการังจะโผล่ขึ้นมาอวดโฉมให้ชมกัน เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปู หอยสีแปลกตา ปลาหลากชนิดเป็นต้น จนมีสภาพเหมือนทุ่งปะการังเลยทีเดียว นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหนึ่งที่หาชมได้ยาก โดยใน 1 เดือนจะชมได้ประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 วันเท่านั้นเอง

Visitors: 2,459