ประมวลภาพแยกขยะ แลกน้ำใจ

ประมวลภาพแยกขยะ แลกน้ำใจ

  • ชาวบ้านที่อบรมคือแรงงานผลิตสินค้าพวกเขามีงานทำ มีฝีมือ มีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
  • ผลิตสินค้าโดยคนในชุมชน สร้างงาน สร้างเงินจากขยะ จัดการขยะอย่างยั่งยืน
  • ทำให้คนในชุมชนช่วยกันผลิตสินค้าและบริการ
  • ขยะจากชายหาดที่นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นสินค้ารีไซเคิลที่ผ่านนวัตกรรมทางการผลิตใหม่อย่างมีคุณภาพ
  • U2T ตำบลเกาะลันตาใหญ่ มอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Visitors: 2,459