น้ำตกบากันเตียง

น้ำตกบากันเตียง เป็นน้ำตกสายเล็กๆ ขนาดกลางที่ตั้งอยู่กลางป่า สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำใสสะอาดตลอดทั้งปี และมีน้ำไหลแรงเฉพาะช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำจะมีน้อยและยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ น้อยใหญ่ ใช้เวลาในการเดินทางไป - กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่า ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตัวเองหรือร่วมกับนักท่องเที่ยว

Visitors: 2,459