กิจกรรมรับแลกขยะ

  • กิจกรรมคัดแยกขยะแลกน้ำใจบ้านหัวแหลมและบ้านศรีรายา เข้าร่วมกิจกรรม "แยกขยะ แลกน้ำใจ"  และกิจกรรมขายสินค้ามือสอง สอนทำขนมโดนัสนมสดและกิจกรรมฝึกอบรมทำกระเป๋ารีไซเคิลจากถุงกระสอบ
  • กิจกรรมแยกขยะ แลกน้ำใจ ต้องนำขยะรีไซเคิลที่ได้รับการคัดแยก ล้างทำความสะอาดและตากแห้งไว้แล้วมาแลกข้าวสาร อาหารแห้งทุกวันพุธ
Visitors: 2,460