กะปิหวาน

กะปิหวาน

  • ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์

กะปิเป็นวัฒนธรรมอาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน มักใช้เป็นส่วนผสมหรือเครื่องปรุงในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารมีความจัดจ้านครบรสมากขึ้น อีกทั้งยังนิยมรับประทานเป็นเครื่องจิ้มกับผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวจัด เช่น มะม่วง มะขาม มะเฟือง กระท้อน เป็นต้น

และเนื่องด้วยอำเภอเกาะลันตาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำประมง ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคยและมีชื่อเสียงในเรื่องกะปิที่มีคุณภาพและรสชาติดีเป็นอย่างมาก ทำให้คุณสุรีรัตน์ สายนุ้ย คิดค้นสูตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกะปิ

โดยทำเป็นกะปิหวานที่มีคุณภาพและรสชาติดีมากยิ่งขึ้นจนสามารถวางขายในร้านค้าชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สารกันบูด และสามารถเก็บรักษาได้นาน 

  • ช่องทางการติดต่อ / สถานที่ตั้ง 217 หมู่5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทร. 095-138-2282
Visitors: 2,460