โครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เกาะไหง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวดั่งแป้ง และเป็นมนต์เสน่ห์แห่งอันดามันใต้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการดำน้ำดูปะการัง
สัปดาห์รักษ์โลก
สัปดาห์รักษ์โลก
แยกขยะแลกน้ำใจ
น้ำพริกกลุ่มแม่บ้านหัวแหลม
กะปิหวานจากชุมชนบ้านคลองน้ำจืด
ปลาเค็มทับทิมทิวลิปจากชุมชนบ้านศรีรายา
เครื่องแกงใต้ กะทิ ผัดเผ็ด
ชาจากยอดไผ่แท้ ออแกนิก 100%
ศิลปะจากเศษไม้ และชายหาด
ใบจาก สำหรับห่อกับยาตั้งหรือยาเส้นที่นิยมกันในท้องถิ่น ผ่านการผลิตด้วยสองมืออย่างประณีต ออแกนิกแท้ 100%
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตจากขยะรีไซเคิล
น้ำตกบากันเตียง
ชาวอูรักลาโว้ยหรือชาวเล
พายคายัค เกาะตะละเบ็ง เกาะบูบู
จุดดำน้ำที่ลี้ลับน้อยคนที่รู้จัก
เก็บขยะดีต่อชุมชน
ชาว U2T ตำบลเกาะลันตาใหญ่ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ชุมชนของเราได้ลดขยะลงไปบ้างหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ได้สร้างหมอนอัฉริยะหลอดดูดขึ้นมาก็เพื่อนำหมอนหลอดดูดเหล่านี้ไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียง
ฝึกอาชีพทำสินค้าจากขยะ และสิ่งของเหลือใช้ที่บ้าน เป็นการเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการใช้งานขยะให้นานขึ้นอีกด้วย
ฝึกอาชีพทำขนมโดนัท
ล้างฝายเก็บน้ำชุมชน
เก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว เกาะรอกและชายหาดต่างๆ ในตำบลเกาะลันตาใหญ่
Visitors: 3,020